Про журнал

Галузь та проблематика

Втілення результатів наукових досліджень та конструкторських робіт в галузі будівництва та будівельної техніки за напрямами: загальні питання машинобудування; моделювання робочих процесів машин; гірничі та підйомно-транспортні машини; будівельні машини і технологічне обладнання; землерийні, дорожні та меліоративні машини; автоматизація, будівельні матеріали, технології виконання будівельних робіт.

Процес рецензування

До друку приймаються лише ті статті, що є цінними з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних освітніх проблем та завдань.

 
Етапи рецензування:
 
1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам журналу.
 
2. Перевірка статті на плагіат.

3. Для проведення рецензування статей у якості рецензентів можуть виступати як члени редакційної колегії наукового журналу, так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямком.
 
4. Рецензент, як правило, протягом 30 діб робить висновок про можливість друкування статті.
 
5. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє "сліпе" рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через випускаючого редактора журналу.

6. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації.
 
7. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається Головним редактором, а при необхідності – засіданням редакційної колегії в цілому.
 
Рецензенти повідомляються про те, що направлені ним рукописи є інтелектуальною власністю авторів та відносяться до тих відомостей, що не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті або використовувати матеріали статті до її опублікування.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Спонсори

Київський національний університет будівництва і архітектури.

Громадська організація "Академія будівництва України"

Історія журналу

Науково-технічний журнал "Техніка будівництва".

Видається з 1997 року двічі на рік.

Редакційна колегія:

Назаренко І.І., д‑р техн. наук (Головний редактор), (м. Київ, Україна);

Дєдов О.П., д-р техн. наук (Заступник головного редактора), (м. Київ, Україна);

Міщук Є.О., к-т техн. наук (Відповідальний секретар), (м. Київ, Україна);

Кравець С.В., д-р техн.наук (м. Рівно, Україна);

Кузьмінець М.П., д‑р техн. наук (м. Київ, Україна);

Саленко Ю.С., д‑р техн. наук (м. Кременчук, Україна);

Почка К.І., д‑р техн. наук (м. Київ, Україна);

Волошкіна О.С., д-т техн. наук (м. Київ, Україна);

Кривомаз Т.І., д‑р техн. наук (м. Київ, Україна);

Шаманський С.Й., д‑р техн. наук (м. Київ, Україна);

Ткаченко Т.М., д-р. техн. наук (м. Київ, Україна);

Адам Ужма, д‑р техн. наук (м. Честохова, Польща);

Левченко Л.О., д‑р техн. наук (м. Київ, Україна);

Тихенко О.М., д‑р техн. наук (м. Київ, Україна);

 

Мова видання: українська, англійська