Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice або RTF.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Всі вимоги до оформлення тексту виконані
 • Всі вимоги до структури статті виконані
 • Всі вимоги до оформлення назви статті виконані
 • Всі вимоги до оформлення анотації виконані
 • Всі вимоги до оформлення формул виконано
 • Всі вимоги до оформлення посилання на літературні джерела в тексті виконані
 • Всі вимоги до оформлення списку джерел у розділі "Література" виконані
 • Всі вимоги до оформлення списку літератури на англійській мові (References) виконано
 • Всі вимоги до оформлення рисунків та таблиць виконані

Керівництво для авторів

В журналі публікуються тільки оригінальні наукові статті. Обсяг статті не повинен перевищувати 14 сторінок (мінімум 8 сторінок), включаючи таблиці та рисунки.

Автори передають видавцю авторське право на свої статті, а також письмові дозволи для відтворення рисунків та таблиць з неопублікованих або захищених авторським правом матеріалів.

Рукописи приймаються у файлах на компакт-диску, USB Flash-накопичувачі або через електронну пошту. До них додають примірник роздруківки статті обсягом 6…8 сторінок, включаючи літературу, що містить не менше 10 найменувань. Ілюстрації і таблиці за площею не повинні перевищувати 30% від загального обсягу статті.

Правила оформлення рукописів

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.