Галузь та проблематика

Втілення результатів наукових досліджень та конструкторських робіт в галузі будівництва та будівельної техніки за напрямами: загальні питання машинобудування; моделювання робочих процесів машин; гірничі та підйомно-транспортні машини; будівельні машини і технологічне обладнання; землерийні, дорожні та меліоративні машини; автоматизація, будівельні матеріали, технології виконання будівельних робіт.

Процес рецензування

До друку приймаються лише ті статті, що є цінними з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних освітніх проблем та завдань.


Етапи рецензування:

1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам журналу.

2. Перевірка статті на плагіат.

3. Для проведення рецензування статей у якості рецензентів можуть виступати як члени редакційної колегії наукового журналу, так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямком.

4. Рецензент, як правило, протягом 30 діб робить висновок про можливість друкування статті.

5. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє "сліпе" рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через випускаючого редактора журналу.

6. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації.

7. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається Головним редактором, а при необхідності – засіданням редакційної колегії в цілому.

Рецензенти повідомляються про те, що направлені ним рукописи є інтелектуальною власністю авторів та відносяться до тих відомостей, що не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті або використовувати матеріали статті до її опублікування.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Sponsors

Київський національний університет будівництва і архітектури.

Громадська організація "Академія будівництва України"

Історія журналу

Науково-технічний журнал "Техніка будівництва".

Видається з 1997 року двічі на рік.

Редакційна колегія:

Назаренко І.І., д‑р техн. наук (Головний редактор), (м. Київ, Україна);
Адріанов В.П. (м. Київ, Україна);

Беркута А.В., к-т екон. наук (м. Київ, Україна);

Бойко І.П., д-р техн.наук (м. Київ, Україна);

Войтенко С.П., д‑р техн. наук (м. Київ, Україна);

Гончаренко Д.Ф., д‑р техн. наук (м. Харків, Україна);

Злобін Г.К., (м. Київ, Україна);

Клименко М.О., к-т техн. наук (Відповідальний секретар), (м. Київ, Україна);

Кривенко П.В., д‑р техн. наук (м. Київ, Україна);

Ловейкін В.С., д‑р техн. наук (м. Київ, Україна);

Муляр Л.Х., канд.арх. (м. Київ, Україна);

Меламир Гашич, д‑р техн. наук (м. Кремлево, Сербія);

Міхал Стип-Рековські, д‑р техн. наук (м. Бідгощ, Польща);

Рунова Р.Ф., д‑р техн. наук (м. Київ, Україна);

Сівко В.Й., д‑р техн. наук (м. Київ, Україна);

Сукач М.К., д‑р техн. наук (м. Київ, Україна);

Санді Брезовика, д‑р техн. наук (м. Любляна, Словенія);

Терновий В.І., к-т техн. наук (м. Київ, Україна);

Хмара Л.А., д‑р техн. наук (м. Дніпропетровськ, Україна);

Черненко В.К., д‑р техн. наук (м. Київ, Україна);

Яковенко В.Б., д-р техн. наук (м. Київ, Україна).

 

Мова видання: українська, англійська, російська