Про журнал

ВИХІДНІ ДАНІ ЖУРНАЛУ

  • ISSN(print): 2413-8959
  • ISSN(online): 2786-9490

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ №22924-12824 ПР

ГАЛУЗЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА

Втілення результатів наукових досліджень та конструкторських робіт в галузі будівництва та будівельної техніки за напрямами: загальні питання машинобудування; моделювання робочих процесів машин; гірничі та підйомно-транспортні машини; будівельні машини і технологічне обладнання; землерийні, дорожні та меліоративні машини; автоматизація, будівельні матеріали, технології виконання будівельних робіт.

Основні галузі науки, які розглядаються в журналі:

  • Галузеве машинобудування;
  • Технологія захисту навколишнього середовища.

РОЗДІЛИ ЖУРНАЛУ:

  • Галузеве машинобудування;
  • Технологія захисту навколишнього середовища.

ТИП СТАТЕЙ:

Журнал підтримує наступні типи статей:

  • Оригінальне дослідження;
  • Оглядава стаття;
  • Системний аналіз/звіт;
  • Короткий звіт;

Процес рецензування

До друку приймаються лише ті статті, що є цінними з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних освітніх проблем та завдань.

 
Етапи рецензування:
 
1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам журналу.
 
2. Перевірка статті на плагіат.

3. Для проведення рецензування статей у якості рецензентів можуть виступати як члени редакційної колегії наукового журналу, так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямком.
 
4. Рецензент, як правило, протягом 30 діб робить висновок про можливість друкування статті.
 
5. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє "сліпе" рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через випускаючого редактора журналу.

6. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації.
 
7. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається Головним редактором, а при необхідності – засіданням редакційної колегії в цілому.
 
Рецензенти повідомляються про те, що направлені ним рукописи є інтелектуальною власністю авторів та відносяться до тих відомостей, що не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті або використовувати матеріали статті до її опублікування.

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВИПУСКУ

2 випуски на рік

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Спонсори

Київський національний університет будівництва і архітектури.

Громадська організація "Академія будівництва України"

ЗАСНОВНИК

Київський національний університет будівництва і архітектури

Універсальна десяткова класифікація

УДК 62

СИСТЕМА ЗАПОБІГАННЯ ПЛАГІАТУ

Журнал застосовує систему автоматичної перевірки матеріалів наукових робіт Plagiarism Checker

Історія журналу

Науково-технічний журнал "Техніка будівництва".

Видається з 1997 року двічі на рік.

Мова видання: українська, англійська