Техніка будівництва http://tehbud.knuba.edu.ua/ Науково-технічний журнал. Видається з 1997 року двічі на рік. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ №22924-12824 ПР uk-UA jmishchuk@gmail.com (Mishchuk Yevhen) klymenko.2012@gmail.com (Mykola Klymenko) Wed, 15 Jul 2020 10:57:19 +0300 OJS 3.2.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ТЯГОВО-ЗЧІПНОМУ ПРИСТОСУВАННІ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ З ПРИЧЕПОМ http://tehbud.knuba.edu.ua/article/view/208032 Наведено результати математичного моделювання динамічних процесів у тягово-зчіпному пристосуванні легкового автомобіля з причепом. Показано, що наявність у складі тягово-зчіпного пристосування дисипативної ланки дозволяє уникнути коливальних процесів та значно зменшити динамічні навантаження під час перехідних режимів руху автопоїзда. М. П. Нестеренко, О. В. Орисенко, М. О. Скорик Авторське право (c) 2023 Техніка будівництва http://tehbud.knuba.edu.ua/article/view/208032 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННІ ГЛИБИНИ ПРОГРІВУ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРИТТЯ http://tehbud.knuba.edu.ua/article/view/208067 У статті приводяться експериментальні дослідження величини прогріву асфальтобетонного покриття під час його регенерації. Пропонується план багатофакторного експерименту, реалізація якого проводиться за допомогою асфальторозігрівача. І. І. Назаренко, М. П. Нестеренко, Т. М. Нестеренко, Д. С. Педь Авторське право (c) 2023 Техніка будівництва http://tehbud.knuba.edu.ua/article/view/208067 ОБҐРУНТУВАННЯ КРАЙОВИХ УМОВ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМУ РЕВЕРСУВАННЯ РОЛИКОВОЇ ФОРМУВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ ЗА ПРИСКОРЕННЯМ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКУ http://tehbud.knuba.edu.ua/article/view/208068 З метою підвищення надійності та довговічності роликової формувальної установки розраховано комбінований режим зворотно-поступального руху формувального візка з реверсуванням при оптимальних крайових умовах за прискоренням четвертого порядку. Розраховано кінематичні характеристики формувального візка при реверсуванні за прискоренням четвертого порядку з оптимальним значенням крайових умов. Запропоновано конструкцію приводу установки у вигляді кулачкового механізму та побудовано профіль кулачка для забезпечення реверсування формувального візка за прискоренням четвертого порядку з оптимальним значенням крайових умов. Також запропоновано конструкцію роликової формувальної установки з приводом від високомоментного крокового двигуна, що вмонтований в укочувальні ролики формувального візка установки. Застосування в установці вказаного приводного механізму приводить до підвищення якості поверхні оброблюваної бетонної суміші, зменшення динамічних навантажень в елементах приводного механізму, зникненню зайвих руйнівних навантажень на рамну конструкцію і, відповідно, до підвищення надійності та довговічності установки в цілому. В. С. Ловейкін, К. І. Почка Авторське право (c) 2023 Техніка будівництва http://tehbud.knuba.edu.ua/article/view/208068 СОЗДАНИЕ ДВУХМАССНОЙ ВИБРАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ http://tehbud.knuba.edu.ua/article/view/208070 Описаны конструкция и принцип действия вибрационной площадки для формования бетонных изделий, содержащей подвижную раму с вибровозбудителем круговых колебаний и форму с бетонной смесью. При этом форма установлена на подвижной раме с помощью упругих прокладок. Представленная конструкция образует двухмассную резонансную систему, в которой подвижна рама выполняет роль активной массы, а форма является реактивной массой. Составлена расчетная схема динамической системы вибрационной установки при работе на холостом ходу. Получены уравнения движения подвижной рамы и формы в вертикальном и горизонтальном направлениях и определена закономерность изменения амплитуды колебаний активной и реактивной масс в зависимости от жесткости упругих амортизаторов, прокладок, частоты колебаний и масс формы и подвижной рамы. Определены рациональные режимы вибрационного воздействия на уплотняемую среду. Ю. С. Саленко, А. Г. Маслов, О. О. Колесник Авторське право (c) 2023 Техніка будівництва http://tehbud.knuba.edu.ua/article/view/208070 ОГЛЯД КОНСТРУКЦІЙ ІСНУЮЧИХ НАВІСНИХ ЗБУДНИКІВ КОЛИВАНЬ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ УЩІЛЬНЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ НА ВІБРАЦІЙНИХ УСТАНОВКАХ http://tehbud.knuba.edu.ua/article/view/208072 Виробництво збірних залізобетонних конструкцій на заводах будіндустрії займає велику частку галузі будівництва, тому вібраційні установки для ущільнення і формування бетонних виробів використовуються досить широко. Однак нерідко їх технічний стан та характеристики не відповідають вимогам сучасного будівництва. Основними вимогами до вібраційних установок є низька енергоємність, металоємність, простота конструкції, надійність і ремонтопридатність. В роботі пропонується використовувати на вібраційних установках навісні вібраційні збудники коливань, що має на меті покращити розподіл амплітуд по площі формоутворюючої плити, підвищити якість і зменшити час на ущільнення виробу. В роботі здійснено огляд і оцінку існуючих конструкцій навісних збудників вібраційних коливань і їх технологічних параметрів. За отриманими результатами обрано оптимального тип віброзбудника коливань для вібраційної установки. І. І. Назаренко, О. П. Дєдов, О. С. Дьяченко Авторське право (c) 2023 Техніка будівництва http://tehbud.knuba.edu.ua/article/view/208072 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ОЦІНКА БІОСФЕРНОЇ СУМІСНОСТІ ПОСЕЛЕНЬ З ПОЗИЦІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ http://tehbud.knuba.edu.ua/article/view/208073 Стаття присвячена обґрунтованню змісту та регламенту організаційно-технологічних заходів забезпечення біосферосумісного будівництва на основі досвіду застосування екологічно-орієнтованої методології територіального планування. Розглянуто проблеми та основні еколого-містобудівні принципи планувальної організації ключових форм розселення - міських агломерацій. Запропоновано методику планувальної організації систем взаємозалежного розселення з урахуванням еколого-містобудівних умов на засадах організаційно-технологічної оцінки біосферної сумісності поселень з позицій ефективності будівельних технологій архітектурно-містобудівного комплексу Д. О. Чернишев Авторське право (c) 2023 Техніка будівництва http://tehbud.knuba.edu.ua/article/view/208073 КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД СНИЖЕНИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИИ ВИБРАЦИИ И ШУМА, ГЕНЕРИРУЕМОГО В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ПРИ ОБРАБОТКЕ ПРИРОДНОГО КАМНЯ – ГРАНИТА, МРАМОРА http://tehbud.knuba.edu.ua/article/view/208075 В статье проанализированы<strong> </strong>методы и средства снижения вибрации и шума, их локализации в зоне резания природного камня различными режущими инструментами, с применением технических решений на уровне развития науки и техники времен их создания и современных решений, разработанных по программам министерств и ведомств. Приведена классификация технических решений и предложены варианты комплексных гибридных систем для наиболее эффективного их применения как для снижения затрат, так и для уменьшения вибрации и шума. В. М. Колин, Л. Э. Лукашенко, Ю. Я. Часовщик Авторське право (c) 2023 Техніка будівництва http://tehbud.knuba.edu.ua/article/view/208075 КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОБРАЖЕНЬ ОБЄКТІВ В ОБЛАСТІ СУМІЖНОСТІ ДЕФЕКТУ ТИПУ «ТРІЩИНА» http://tehbud.knuba.edu.ua/article/view/208077 В роботі досліджується і здійснюється класифікація об'єктів у зоні суміжності дефектів типу «тріщина» (ДДТ) на базі конструктивних понять суміжних сторонніх об'єктів тріщини. Для знакотвірних елементів тріщини визначена специфіка за рахунок якої можлива побудова області суміжності тріщини і класифікація сторонніх об'єктів в цій області. Досліджено фактор спостержуваності сторонніх суміжних об'єктів, що дає змогу ввести класифікацію асоційовано-ізольованих- перешкод відносно сторонніх об'єктів і визначити їх як різні дефекти ДТТ. Здійснено класифікацію дефектів ДТТ за їх місцем розташування відносно тріщини. З метою дослідження волосяних і тріщин введено і досліджено поняття зони прилягання, в основі якого лежить колір області, що прилягає до тріщини і визначає цю зону. О. В. Горда, О. О. Пузько Авторське право (c) 2023 Техніка будівництва http://tehbud.knuba.edu.ua/article/view/208077 ІМПЕДАНСНИЙ МЕТОД МОДЕЛЮВАННЯ ВІБРАЦІЙНИХ СИСТЕМ http://tehbud.knuba.edu.ua/article/view/208079 В роботі обґрунтовано актуальність застосування імпедансних методів для розрахунків та вивчення властивостей вібруючих середовищ. Показано, що такий підхід розкриває нову предметну область у постановці і рішенні задач вібраційної техніки засобами системології, забезпечує зручність адаптації моделей до створення комп’ютерної підтримки дослідження динаміки вібраційних машин і систем. Розроблені методи імпедансного аналізу одномірних та багатомірних вібраційних систем із зосередженими і розподільними параметрами. Встановлено вклад вібраційних процесів у структуру зв’язків і функціонування різноманітних вібраційних систем. Обґрунтовано і впроваджено імпедансний метод розрахунку впливу властивостей вібруючого середовища на вибір динамічних параметрів вібраційних машин. В. Б. Яковенко Авторське право (c) 2023 Техніка будівництва http://tehbud.knuba.edu.ua/article/view/208079