Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

  • Назаренко Іван Іванович, доктор технічних наук, професор (Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна).

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

  • Дєдов Олег Павлович, доктор технічних наук, професор (Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна).

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАРЬ

  • Міщук Євген Олександрович, кандидат технічних наук, доцент (Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна).

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ЖУРНАЛУ

  • Кравець Святослав Володимировоич, доктор технічних наук, професор (Національний університет водного господарства та природокористування, Україна).
  • Кузьмінець Микола Петрович, доктор технічних наук, професор (Національний транспортний університет, Україна).
  • Саленко Юлія Сергіївна, доктор технічних наук, професор (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна).
  • Почка Костянтин Іванович, доктор технічних наук, професор (Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна).
  • Волошкіна Олена Семенівна, доктор технічних наук, професор (Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна).
  • Кривомаз Тетьяна Іванівна, доктор технічних наук, професор (Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна).
  • Шаманський Сергій Йосипович, доктор технічних наук, професор (Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна).

Ткаченко Тетяна Миколаївна, Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна

Адам Ужма, Ченстоховський технічний університет, Польща

Левченко Лариса Олексіївна, Технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

Тихенко Оксана Миколаївна, Національного авіаційного університету, Україна