Про журнал

Науково-технічний журнал. Видається з 1997 року двічі на рік. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ №22924-12824 ПР

Тематична спрямованість: інформація про наукові розробки в галузі будівельної техніки, про ефективне використання машин і механізмів та обладнання у будівельному комплексі