ІМПЕДАНСНИЙ МЕТОД МОДЕЛЮВАННЯ ВІБРАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Основний зміст сторінки статті

В. Б. Яковенко

Анотація

В роботі обґрунтовано актуальність застосування імпедансних методів для розрахунків та вивчення властивостей вібруючих середовищ. Показано, що такий підхід розкриває нову предметну область у постановці і рішенні задач вібраційної техніки засобами системології, забезпечує зручність адаптації моделей до створення комп’ютерної підтримки дослідження динаміки вібраційних машин і систем. Розроблені методи імпедансного аналізу одномірних та багатомірних вібраційних систем із зосередженими і розподільними параметрами. Встановлено вклад вібраційних процесів у структуру зв’язків і функціонування різноманітних вібраційних систем. Обґрунтовано і впроваджено імпедансний метод розрахунку впливу властивостей вібруючого середовища на вибір динамічних параметрів вібраційних машин.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті
Біографія автора

В. Б. Яковенко, Київський національний університет будівництва і архітектури

Київський національний університет будівництва і архітектури