ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ОЦІНКА БІОСФЕРНОЇ СУМІСНОСТІ ПОСЕЛЕНЬ З ПОЗИЦІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ

Основний зміст сторінки статті

Д. О. Чернишев

Анотація

Стаття присвячена обґрунтованню змісту та регламенту організаційно-технологічних заходів забезпечення біосферосумісного будівництва на основі досвіду застосування екологічно-орієнтованої методології територіального планування. Розглянуто проблеми та основні еколого-містобудівні принципи планувальної організації ключових форм розселення - міських агломерацій. Запропоновано методику планувальної організації систем взаємозалежного розселення з урахуванням еколого-містобудівних умов на засадах організаційно-технологічної оцінки біосферної сумісності поселень з позицій ефективності будівельних технологій архітектурно-містобудівного комплексу

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті
Біографія автора

Д. О. Чернишев, Київський національний університет будівництва і архітектури

Київський національний університет будівництва і архітектури