ОГЛЯД КОНСТРУКЦІЙ ІСНУЮЧИХ НАВІСНИХ ЗБУДНИКІВ КОЛИВАНЬ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ УЩІЛЬНЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ НА ВІБРАЦІЙНИХ УСТАНОВКАХ

Основний зміст сторінки статті

І. І. Назаренко
О. П. Дєдов
О. С. Дьяченко

Анотація

Виробництво збірних залізобетонних конструкцій на заводах будіндустрії займає велику частку галузі будівництва, тому вібраційні установки для ущільнення і формування бетонних виробів використовуються досить широко. Однак нерідко їх технічний стан та характеристики не відповідають вимогам сучасного будівництва. Основними вимогами до вібраційних установок є низька енергоємність, металоємність, простота конструкції, надійність і ремонтопридатність. В роботі пропонується використовувати на вібраційних установках навісні вібраційні збудники коливань, що має на меті покращити розподіл амплітуд по площі формоутворюючої плити, підвищити якість і зменшити час на ущільнення виробу. В роботі здійснено огляд і оцінку існуючих конструкцій навісних збудників вібраційних коливань і їх технологічних параметрів. За отриманими результатами обрано оптимального тип віброзбудника коливань для вібраційної установки.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті
Біографії авторів

І. І. Назаренко, Київський національний університет будівництва і архітектури

кафедра Машин і обладнання технологічних процесів

О. П. Дєдов, Київський національний університет будівництва і архітектури

кафедра Машин і обладнання технологічних процесів

О. С. Дьяченко, Київський національний університет будівництва і архітектури

кафедра Машин і обладнання технологічних процесів